Project

Verkennende studie (praktijk)netwerken

Netwerken hebben een belangrijke rol in kennisdisseminatie en toepassing. Voor het versnellen van de transitieopgaven in de missies van de KIA-LWV zijn de netwerken een cruciaal instrument. Er is veel anekdotische kennis beschikbaar over de effectiviteit van netwerken. Voor alle stakeholders binnen de KIA-LWV is het behulpzaam om inzicht te hebben in het functioneren van netwerken voor het versnellen van de transitieopgaven.

Netwerken hebben een belangrijke rol in kennisdisseminatie en toepassing. Voor het versnellen van de transitieopgaven in de missies van de KIA-LWV zijn de netwerken een cruciaal instrument. Er is veel anekdotische kennis beschikbaar over de effectiviteit van netwerken. Voor alle stakeholders binnen de KIA-LWV is het behulpzaam om inzicht te hebben in het functioneren van netwerken voor het versnellen van de transitieopgaven. Het gaat in dit project niet om een doorwrochte wetenschappelijke analyse, maar om een pragmatische vertaling van kennis en ervaring in een handzaam overzicht. Ter illustratie: voor een doorlopende transitieopgave zoals het verminderen van de inzet van gewasbeschermingsmiddelen is een ander netwerk nodig dan voor het eenmalig uitdragen van een brochure over hokverrijkingsmaterialen voor varkens.

Het project levert op korte termijn een concreet advies op aan het programmateam Kennis op Maat en over hoe een netwerken programma op te zetten. Het moet de basis leggen voor een nieuwe regeling of de aanpassing van de bestaande Kennis-op-Maat-regeling. Voor eind 2021 komt een breder deelbaar product (infographic, ppt) beschikbaar, die partners binnen de KIA-LWV kan helpen om keuzes te maken m.b.t. de inzet van netwerken voor specifieke doelen.

Publicaties