Project

Verlagen risico's voor het optreden van bacteriële ziekten

Bacterieziektes kunnen leiden tot enorme verliezen in de sierteelt, groenteteelt, bollenteelt en boomkwekerij.

Bacterieziekten zoals bv. Acidovorax avenae subsp. cattleyae bij potorchidee, Dickeya dianthicola/ solani/ etc. bij o.a. chrysant, Rhizobium rhizogenes bij tomaat onder glas en Ralstonia bij o.a. roos kunnen zorgen voor veel kwaliteitsverlies en hoge uitvalspercentages van 20% of meer tot aan het volledig wegvallen van een teelt.

Er zijn helaas geen middelen beschikbaar om bacteriën te bestrijden. Tot nu toe zijn hygiënemaatregelen (met gebruik van ontsmettingsmiddelen) om verspreiding te voorkomen de enige remedie.

Dit project richt zich op ontwikkeling van innovatieve methoden zoals bijvoorbeeld het gebruik van enzymen en parasiterende bacteriën om te voorkomen dat schadelijke bacteriën zich kunnen vestigen in de wortels van planten. Binnen dit project wordt een nieuwe methode ontwikkeld om de plantweerbaarheid, gericht op plantpathogene bacteriën, te kunnen meten. Daarnaast wordt onderzocht of verlaging van de voedingswaarde (lagere EC in het wortelmilieu) in een teelt de incidentie en ernst van bacterieziekten zou kunnen verminderen.

Publicaties