Project

Versnelling verduurzaming Melkgeitenhouderij

Het belangrijkste doel van het project Versnelling verduurzaming Melkgeitenhouderij is om de kennisvragen te beantwoorden en innovatieopgaven in te vullen die voortkomen uit sectorplan ‘Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij’. Hiervoor is een consortium gevormd bestaande uit bedrijfsleven: Platform Melkgeitenhouderij (NGZO en LTO), Wageningen Research (Wageningen Livestock Research en Wageningen Economic Research) en Gezondheidsdienst voor Dieren en het ministerie van LNV.

Publicaties