Project

Vervolgonderzoek gezondheidseffecten veehouderij

Een recente en over meerdere jaren consistente bevinding in het VGO onderzoek (veehouderij en gezondheid van omwonenden, een groot onderzoeksproject in het oosten van de provincie Noord Brabant en het noorden van de provincie Limburg) is dat zich onder omwonenden van pluimvee- en geitenhouderijen over een aantal opeenvolgende jaren meer gevallen van longontsteking voordoen.

Deze bevinding werd op grond van diverse analyses gedaan (ecologische (gebieds-) vergelijkingen en epidemiologisch onderzoek op individueel niveau, waaronder Kernel-analyses).

De relatie tussen het voorkomen van longontsteking en pluimveehouderijen wordt mogelijk veroorzaakt  door de uitstoot van fijnstof en endotoxinen door deze bedrijven, naast de al aanwezige hoge achtergrondsblootstelling aan fijnstof in deze regio.

De (oorzaak van de) associatie tussen longontsteking en de nabijheid van geitenhouderijen is echter onduidelijk, mede omdat uit dit type houderij onder reguliere omstandigheden geringer hoeveelheden stof en endotoxinen vrijkomen.      

Dit onderzoek, deel van het onderzoeksprogramma 'VGO-III', richt zich op het identificeren van oorzaken van de verhoogde pneumonie-incidentie van omwonenden rond geitenbedrijven op de geitenbedrijven zelf: welke mogelijke (zoönotische) agentia en bedrijfsfactoren­ op geitenbedrijven spelen een rol bij deze verhoogde pneumonie-incidentie.

Publicaties