Project

Vesiculaire ziekten en leukose

Dit project heeft betrekking op de bestrijding van mond-en-klauwzeer, vesiculaire stomatitis, vesiculaire varkensziekte en runderleukose. De ziekten komen in Nederland niet voor maar volgens Nederlandse en Europese wetgeving is de overheid verplicht bestrijding uit te voeren als de ziekte wordt aangetoond.

Omdat uitbraken slechts sporadisch voorkomen moet kennis over verspreiding en besmettelijkheid vooral uit dierexperimenteel onderzoek worden verkregen. Op basis van de kwantitatieve gegevens uit dierexperimenteel onderzoek kan advies worden gegeven over de beste aanpak die door het ministerie wordt vastgelegd in het draaiboek. Daarnaast is de diagnostiek van deze ziekten een belangrijke taak van het WBVR. Binnen het project wordt o.a. gezorgd dat de benodigde testen beschikbaar zijn en voldoen aan de geldende internationale normen.

Publicaties