Project

Veterinaire epidemiologie en risicoanalyse

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) verzorgt programma’s onder de noemer Wettelijke Onderzoek Taken (WOT) die de overheid voorzien van kennis, expertise, methoden en faciliteiten die voor de overheid onmisbaar zijn voor de uitvoering van nationale en internationale wet- en regelgeving. Het WOT-01 programma richt zich vooral op de aangifteplichtige dierziekten, waaronder een groot aantal zoönosen. Dit project richt zich vooral op het gebied van veterinaire epidemiologie (VE) en risicoanalyse (RA) m.b.t. in het WOT-01 programma bewerkte dierziekten.

Doelstelling

Het project heeft verschillende doelstellingen:

  • Inbrengen van expertise op het gebied van VE&RA t.b.v. de in het WOT-01 programma bewerkte taakgerichte en onderzoeksprojecten
  • Ontwikkelen van nieuwe onderzoekideeën m.b.t. dierziekten die relevant zijn voor onze opdrachtgever en het uitvoeren van deze onderzoekideeën, meestal in samenwerking met de dierziekte specifieke projectleiders
  • Risicoanalyses uitvoeren voor (inter)nationale overheden en expertmeningen (ad-hoc adviezen) uitbrengen
  • Waar nodig het ontwikkelen en verbreden van de competenties van WBVR-medewerkers op het gebied van VE en RA
  • Onderhoud van bestaande modellen en expertise (waaronder ook GIS-expertise) op gebied van kwantitatieve epidemiologie m.b.t. aangifteplichtige dierziekten

                         

Beoogde resultaten

  • Verdere ontwikkeling van state-of-the-art vroeg-waarschuwings-systemen (voor klassieke varkenspest (KVP) en laag-pathogene aviaire influenza (LPAI)); analyse en publicatie van verschillende veldexperimenten m.b.t. knutten (Culicoides) bij rundvee, schapen en paarden starten van een grootschalig “snap-shot” onderzoek naar aanwezige knuttenpopulaties bij paarden verspreid over heel Nederland
  • Oriënterend onderzoek naar epidemiologische aspecten van dierziektetransmissie bij visteelt, het telen van vis (grote hoeveelheden vis gehouden in een relatief kleine ruimte) brengt een aantal bijkomende dierziekteproblematieken met zich mee
  • Basaal onderhoud (en mogelijke update) van bestaande transmissiemodellen en expertise (ook GIS-expertise) op gebied van kwantitatieve epidemiologie m.b.t. aangifteplichtige dierziekten
  • Ad-hoc risicoanalyses voor NVWA en EZ
  • Ontwikkelen van een modelmatige aanpak voor een "insleeprisico-profiel" voor Nederland op basis van incidentie/voorkomen van ziekten wereldwijd, handel/contacten van Nederland met diverse regio's en belangrijkste transmissieroutes voor iedere ziekte

Publicaties