Project

VIBEG

Om visserij in de Natura 2000-gebieden binnen de 12-mijls zone goed te reguleren is het VIBEG-akkoord gesloten in 2011. De kern van de afspraken betreft een zonering van dit gebied voor verschillende visserijen en toe te passen visserijtechnieken. De zonering is medio 2013 van kracht geworden. De zonering is in 2016 aangepast.

Project

Het doel van de maatregelen in het herziene akkoord is een 50% reductie van de impact van (garnalen-) visserij op het mariene ecosysteem. In 2021 zullen de maatregelen geƫvalueerd moeten worden. Het doel van dit project is om de kennis, instrumenten en indicatoren te ontwikkelen die nodig zijn om die evaluatie uit te kunnen voeren.

Publicaties