Project

Vietnam ATP-Mekong

De Mekong Delta Agricultural Transformation (MD ATP) concludeerde dat een verandering in de beleidsplanning naar agro-business gerichte specialisatie van vitaal belang is voor de ontwikkeling van de delta. Dit project is gericht op het mede vormgeven van het transitie proces in de Mekong Delta.

De Mekong Delta Agricultural Transformation (MD ATP) (2013) concludeerde dat een verschuiving in de beleidsplanning van ongecoördineerde economische diversificatie, naar agro-business gerichte specialisatie van vitaal belang is voor een veilige en duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van de delta. Deze visie sluit nauw aan bij het Vietnam Development Report (2016), waarin wordt geconcludeerd dat de toekomstige groei van de landbouwsector in de eerste plaats moet berusten op meer efficiëntie, innovatie en toegevoegde waarde. Resolutie 120 van de Vietnamese regering (2017) presenteert een visie voor de Mekong-delta-regio waarin de algemene doelstelling is om de belangrijkste waardeketens, en de daarmee verband houdende zakelijke dienstverlening en het faciliterende institutionele klimaat volledig te ontwikkelen.

Als basis is, door de nationale en lokale overheden, het Agri-Business Industrialization (ABI) Scenario gekozen. Dit scenario is gaat uit van een stabiele economische groei die worden geborgd door een efficiënte, hoogwaardige landbouwproductie. De transitie van de huidige landbouw en ketens in de Mekong Delta naar een gespecialiseerd regionaal knooppunt in hoogwaardige landbouw- en agrovoedingsmiddelen voor de export en de binnenlandse markt vereist echter veranderingen in onder andere productie, verwerking, logistiek. Om de uitvoering verder vorm te geven is detaillering is echter nodig om een diepgaand inzicht te krijgen in de gewenste toestand en de belangrijkste geen- en weinig-spijt stappen te identificeren om de kloof met de huidige situatie te overbruggen.

Publicaties