Project

Vietnam: Roadmap Post-harvest Loss Reduction Phase 2

Wereldwijd gaat jaarlijks ongeveer 1/3 van ons voedsel ergens in de keten vanaf het veld tot consumptie verloren of wordt verspillt. Tegelijk heeft wereldweid 1 op de 9 mensen niet genoeg te eten. Dat resulteert in meer dan $ 1 biljoen/jaar aan economische verliezen, verminderd inkomens van boeren en gezinsbudgetten. Voedselverliesen en Voedselverspilling (Food Loss and Waste, FLW) verbruikt ¼ van het wereldwijde zoetwatergebruik door de landbouw, heeft landbouwgrond nodig die groter is dan de grootte van China en stoot ongeveer 8% van de wereldwijde broeikasgassen uit. Hoewel SDG Target 12.3 oproept tot een drastische verlaging van de FLW bij 2030, ligt de wereld nog niet op schema. Dit project onderzoekt concrete acties en doet voorstellen voor oplossingen om na-oogst verliezen in geselecteerde Vietnamese toeleveringsketens te verminderen door Nederlandse en Vietnamese oplossingen te combineren en nieuwe marktkansen te creeren.

Dit project wil laten zien hoe verliezen in internationale voedselketens verminderd kunnen worden. Het draagt sterk bij aan SDG 12.3 en aan vele andere SDGs die hieraan nauw gelinkt zijn zoals SDG2 en SDG 13. Er wordt voortgeborduurd op het Sustainable Partnership Agreement voor duurzame landbouw en voedselzekerheid  en vermindering van voedselverlies en -verspilling en de Letter of Intent, ondertekend door Nederland en Vietnam, voor de reductie van naoogst verliezen en ontwikkeling van een beleid op dit gebied,. Centrale thema's van beide overeenkomsten zijn het identificeren van hotspots en kansen om verliezen na de oogst te verminderen, en de ontwikkeling van een routekaart om bij te dragen aan duurzame voedselketens in Vietnam. In de vorige projectfase zijn hotspots en interventies in dragonfruit en longan geïdentificeerd.

Deze projectfase bouwt voort op deze resultaten. Het doel is om voedselverliezen in de toeleveringsketen van dragon fruit en aardappelen door gezamenlijke inspanningen van Vietnamese stakeholders en Nederlandse bedrijven, ondersteund door Nederlandse kennis over voedselverliezen en afvalmonitoring en interventies, te verminderen. Geselecteerde interventies voor het verminderen van voedselverliezen worden uitgewerkt in concrete kansen voor het bedrijfsleven. Hierbij zal worden aangetoond dat het terug brengen van voedselverliezen, naast milieuwinst ook een economisch voordeel heeft. Het eindrapport van deze projectfase zal potentiële zakelijke kansen voor Nederlandse en Vietnamese bedrijven voor het verminderen van voedselverliezen in de geselecteerde ketens concretiseren.

Publicaties