Project

Visbestanden IJsselmeer en Markermeer

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is in het kader van de Visserijwet verantwoordelijk voor een duurzame visserij op het IJsselmeer en Markermeer.

In 2013 heeft Wageningen Marine Research vangstadviezen gegeven voor vier schubvissoorten in het IJsselmeer en Markermeer; snoekbaars, baars, brasem en blankvoorn. Voor de adviezen is gebruik gemaakt van een methodiek ontwikkeld voor data-arme bestanden. In 2015 worden weer vangstadviezen gegeven voor de vier bestanden, waarbij dezelfde methodiek wordt gebruikt maar de nieuwste monitoringsgegevens (2013 en 2014) worden meegenomen.

De vangstadviezen worden ondersteund met behulp van gegevens verzameld in een nieuwe en aanvullende monitoring, startend in herfst 2014. Deze nieuwe monitoring is gericht op het verzamelen van informatie over de populatie-opbouw van de bestanden. De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om een eerste indicatie te verkrijgen van de werkelijke populatie-opbouw in de meren: zijn grote vissen veel aanwezig maar worden ze niet gevangen in de reguliere monitoring, of bestaat het bestand uit voornamelijk kleine vis? Ook zal geprobeerd worden een additioneel model te ontwikkelen, waarin op basis van de lengte-opbouw van het bestand kwalitatief de visserijdruk op het bestand geschat wordt.

Deliverables

  • Nederlandstalige rapportage

Publicaties

Lees meer in de dossiers