Project

Visserij in cijfers

Schetsen van de recente economische situatie van de belangrijkste sectoren in de visserij-, schaal- en schelpdiersector met als doel informatie te verschaffen voor beleid. Daarnaast het geven van een globale indruk van handelscijfers en -stromen in deze sector.

Doelstelling

Visserij in cijfers voorziet in kennisbehoefte om beleid te maken. Het geeft inzage in economische prestaties, trends en ontwikkelingen van verschillende onderdelen van de visserijsector. VIC bevat informatie die dient ter ondersteuning van ontwikkel- en innovatieprogramma’s voor de vissector.

Werkwijze

Er wordt vooral gebruik gemaakt van informatie en data die verzameld is via het Bedrijveninformatienet Visserij en van diverse import en export statistieken. Na analyse van de gegevens rapporteert Wageningen Economic via www.agrimatie.nl over zoveel mogelijk onderdelen van de sector.

Resultaat

Wageningen Economic Research publiceert de cijfers over de Nederlandse zeevisserij, de schaal- en schelpdiersector en de handel in vis op www.agrimatie.nl Dit betreffen definitieve cijfers, vooruitblikken en prognoses over economische kengetallen, bedrijfsresultaten, ontwikkelingen vloot en werkgelegenheid met vergelijkende cijfers voorgaande jaren per segment over de:

  • Kottervisserij
  • Kleinschalige kustvloot 
  • Grote zeevisserij
  • Mosselkweek
  • Oestersector

Presentatie Visserij in Cijfers

Jaarlijks vindt in het eerste kwartaal de presentatie van visserij in cijfers plaats. Wilt elk jaar automatisch een uitnodiging hiervoor ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in.

Formulier ontvangst uitnodiging komende presentaties