Project

Visstandonderzoek Benedenrivieren

Voor 2019/2020 is een groot visstandonderzoek voor het Benedenrivierengebied voorzien. In de voorbereiding hiervan is tijdens overleg met betrokken beroepsvissers en sportvisserij-organisaties geconstateerd dat het wenselijk is om voorafgaand aan de start van dit onderzoek tot een door alle partijen gedragen beeld van de precieze invulling van het monitoringsdeel van dit onderzoek te komen.