Project

VLAG AIO gut microbiome chip

Er is momenteel nog veel onbekend over de invloed van het microbioom op het metabolisme en de biobeschikbaarheid van voedsel componenten. In vitro modellen voor het microbioom ontbreken in de huidige humane risicobeoordeling strategieën. In dit project worden modellen voor het microbioom ontwikkeld en geëvalueerd voor toepassing in de risicobeoordeling.

Microbioom

Omzetting van voedselcomponenenten door het microbioom worden in de huidige risicobeoordelingsstrategieën over het algemeen niet meegenomen. Hierdoor worden mogelijk metabolieten over het hoofd gezien die effecten zouden kunnen hebben op de darm en het lichaam.

Onder dit project vallen twee AIO projecten, namelijk het NWO-BBOL project Microgut en een VLAG project. Het doel van deze projecten is om een nieuwe geïntegreerde microbiologische en toxicologische in vitro methoden te ontwikkelen voor de risicobeoordeling in de darm. Hiervoor worden in vitro modellen voor het humane microbioom ontwikkeld en geëvalueerd.

VLAG project

Het VLAG project richt zich voornamelijk op het bestuderen van metabolisatie van geselecteerde voedsel componenten, en de onderliggende mechanismen, door het microbioom. In de tweede fase van dit project worden de toxicologische eindpunten van deze stoffen op de darm geëvalueerd door het in vitro microbioom model te combineren met een in vitro darm model (een gut-on-a-chip).

Microgut project

De focus van het Microgut NWO-BBOL project ligt op de ontwikkeling van een immuun competente geïntegreerde gut-on-a-chip waarin zowel de darm barrière als een microbioom vertegenwoordigd is. Interacties tussen de darmcellen en bacteriën worden geëvalueerd om betere inzichten te krijgen in de effecten die beide systemen op elkaar hebben en hoe toxicologische eindpunten mogelijk beïnvloed kunnen worden. Deze in vitro microbiologische en toxicologische aanpak zal nieuwe inzichten en mogelijkheden bieden voor humane risicobeoordeling.

Publicaties