Project

Vleesvervangers: innovatieve methoden ontwikkelen om risico en onzekerheid in de eiwittransitie in kaart te kunnen brengen

Vleesanalogen zijn plantaardige producten die conventionele vleesproducten nabootsen (bijvoorbeeld hamburgers). Vleesvervangers worden gezien als belangrijk onderdeel van de eiwittransitie, en krijgen in toenemende mate aandacht in industrie, wetenschap, media en bij consumenten. Dit project richt zich op drie onderbelichte aspecten van vleesanalogen: het darm microbioom, chemische verontreinigingen en maatschappelijke effecten.

Elk aspect zal worden aangepakt met een specifieke experimentele studie, gericht op twee hoofddoelen: (i) het vergroten van de inhoudelijke kennis rond vleesanalogen, en (ii) het ontwikkelen van innovatieve methodes voor het begrijpen en versnellen van de eiwittransitie.

Eerste doelstelling

Onze eerste doelstelling is om de donkere kant van vleesanalogen onderzoeken, waarbij we de risicos en onzekerheden onderzoeken die samenhangen met de focus op vleesvervangers in de eiwittransitie. Hoewel individuele studies beginnen te wijzen op mogelijke problemen, ontbreekt het ons aan een coherent transdisciplinair overzicht van het gebied.

Tweede doelstelling

Daarnaast willen we methoden ontwikkelen die breder kunnen worden toegepast om inzicht te krijgen in de haalbaarheid en wenselijkheid van verschillende benaderingen om een eiwittransitie te bereiken. Het darm microbioom speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol bij onze gezondheid, maar momenteel is onderzoek grotendeels gericht op de impact van verschillende koolhydraten, in plaats van verschillende eiwitbronnen. We willen weten of een relatief kleine verandering in ons dieet, van vlees naar vleesanalogen een positief effect kan hebben op de samenstelling en het functioneren van het darm microbioom. Van de zelfde producten willen we de chemische risicos onderzoeken. Hierbij richten we ons op residuen van bestrijdingsmiddelen en de aanwezigheid van verwerkingscontaminanten zoals acrylamide. Deze chemische risicos kunnen worden verwacht bij vleesanalogen en het is bekend dat ze nadelige gezondheidseffecten kunnen veroorzaken.

Sociologisch onderdeel

Het sociologisch onderdeel zal zich richten op risico's en onzekerheden met betrekking tot de integratie van vleesanalogen in de voeding (en dus de bredere haalbaarheid van de aanpak). Hierbij wordt ingegaan op vragen als: kunnen deze producten vlees daadwerkelijk vervangen? Wie vindt ze gemakkelijker/moeilijker te integreren in hun dieet, en waarom? Dus, wie sluiten ze uit? De methoden die tijdens dit project worden geƫvalueerd zullen verder worden ontwikkeld in het lopende werk van de betrokken onderzoekers.

Publicaties