Project

Vlootverslag

Nederland berekent elk jaar in het vlootverslag een aantal indicatoren voor de balans tussen de vlootcapaciteit en de status van visbestanden. Het STECF (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries) berekent diezelfde indicatoren, zij het onder het licht van verschillende aannames, maar komt tot een andere conclusie. Doel is te onderzoeken wat de verschillen zijn tussen de berekeningen van Nederland en STECF.

Indicatoren

Het ministerie van LNV dient sinds 2003, met herziende en eenduidige richtlijnen sinds 2014, elk jaar een rapport - het zogenaamde vlootverslag - te leveren aan de Europese Commissie. Hierin worden indicatoren berekend over de balans tussen de vlootcapaciteit en de status van de visbestanden. De indicatoren nemen zowel biologische van de visbestanden als economische aspecten van de vloot mee. De uitkomsten van de afgelopen jaren laten zien dat geen van de segmenten van de Nederlandse vloot uit balans zijn met de visbestanden waarop gevist wordt. Het STECF berekent dezelfde indicatoren voor alle lidstaten en controleert de vlootverslagen. In haar rapporten van de afgelopen jaren komt het STECF tot de conclusie dat voor de meerderheid van de Nederlandse vlootsegmenten er wel degelijk een disbalans is volgens een aantal van de indicatoren. De Europese Commissie heeft daarom Nederland om een actieplan gevraagd om de overcapaciteit terug te dringen.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is het berekeningsproces en werkwijze van het STECF te achterhalen en te vergelijken met de berekeningen gedaan door Nederland. Mogelijke oorzaken zijn de verschillen in gebruikte data en gedane aannames uit de Richtlijnen uit 2014, die kunnen leiden tot een verschillende indeling van de Nederlandse vloot in vlootsegmenten.

Het doel van dit onderzoek is het berekeningsproces en werkwijze van het STECF te achterhalen en te vergelijken met de berekeningen gedaan door Nederland. Mogelijke oorzaken zijn de verschillen in gebruikte data en gedane aannames die kunnen leiden tot een verschillende indeling van de Nederlandse vloot in vlootsegmenten.

Publicaties