Project

Voedseloverdraagbare ziekten en bacteriële paardenziekten

Het project omvat vooral de uitvoering van de primaire wettelijke taken in het kader van nationale en EU-regel­geving m.b.t. dierziekten welke niet in specifieke projecten kunnen worden ondergebracht alsmede om taken die samenhangen met de benoeming tot OIE (World Organisation for Animal Health) referentielaboratorium.

Het gaat in dit project o.a. om referentietaken voor Campylobacter en paardenziekten anders dan paardenpest. Het WBVR is OIE referentielaboratorium voor CEM (contagious equine metritis), Campylobacter en de ziekte van Aujeszky. Tevens wordt binnen dit project het toezicht op private laboratoria georganiseerd in het kader van de regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria (o.a. audits, rondzendoefeningen).

Publicaties