Project

Voer voor adviseurs

Op dit moment kunnen adviseurs die zich hebben gespecialiseerd in natuurinclusieve landbouw het werk niet aan. Dat betekent dat het potentieel aan bedrijven dat stappen zet richting natuurinclusieve landbouw niet kan worden bediend. De meeste gangbare adviseurs zullen natuurinclusieve landbouw door gebrek aan onafhankelijke kennis niet snel ter sprake brengen of adviseren. Ook dit remt de ontwikkeling.

Het is noodzakelijk dat een bredere groep adviseurs en coaches wordt opgeleid om boeren bij te kunnen staan in hun afweging of natuurinclusief iets voor hen is. Hiervoor is het nodig om nieuwe integrale kennis op het gebied van natuurinclusieve landbouw in de juiste vorm beschikbaar te stellen en aan te bieden vanuit het onderzoek. Immers alles op het boerenbedrijf komt bij elkaar: er is behoefte aan integrale kennis. Een integraal bedrijfsplan betreft landgebruik, veebezetting, natuurmaatregelen, inputs/outputs, afzet, bedrijfseconomie, arbeidsfilm etc., waarbij alles op elkaar ingrijpt. Daarnaast is er behoefte bij netwerken op dit gebied om opgedane ervaringen en kennis te delen met anderen, de strategie hiertoe ontbreekt (Dijkshoorn en Kortstee, 2020). Dit geldt zowel voor initiatiefnemers van netwerken, als voor deelnemers aan netwerken. Voor hen zou een regio on tour-netwerk een optie zijn, waarbij er maandelijks op een wisselende locatie in het land een bijeenkomst wordt georganiseerd om kennis uit te wisselen (Dijkshoorn en Kortstee, 2020). Om dat goed op te kunnen zetten is kennis nodig over het functioneren van leernetwerken.

Publicaties