Project

Voorstudie Balanshoofdstuk

Dit project draagt bij aan het thema landbouw-voedsel-natuur in de Balans van de Leefomgeving. De Balans verschijnt in september 2022.

De Balans van 2022 zal waarschijnlijk net als de Balans van 2020 inzetten op een integratie van de themas landbouw, voedsel en natuur. In een vervolg op de Balans van 2020 lijkt ons de ecosysteemdiensten-invalshoek een verbindend concept tussen natuur, mensen en de economie. Concreet voor landbouw en natuur gaat het om voedselvoorziening, een leefbaar platteland, biodiversiteit en verdienmodellen. De inhoudelijke doelstelling van dit project is: het waarderen en kwantificeren van het effect van landbouwkundige keuzes op ecosysteemdiensten (ESDs) voor diverse bedrijfstypen in de grondgebonden landbouw. De Voorstudie is een gezamenlijk PBL en WOT project. In overleg met het PBL zal dit projectvoorstel worden aangescherpt.

Publicaties