Project

Voorzieningsbalansen

Er is vanuit internationale organisaties en nationaal beleid behoefte aan informatie betreffende productie, import, export en binnenlands verbruik van landbouwproducten. Dit project voorziet in deze vraag naar voorzieningsbalansen.

Doelstelling

Dit project levert diverse statistieken aan internationale organisaties zoals de voorzieningsbalansen en questionnaires aan Eurostat, FAO en ICCO. Ook worden de voorzieningsbalansen opgesteld en gebruikt voor het beantwoorden van nationale beleidsvragen. Er worden voorzieningsbalansen opgesteld voor granen, aardappelen, suiker, eieren en vlees (rundvee, varkens, pluimvee).

Binnen dit project wordt ook de raming van het rundveeaanbod opgesteld (2x per jaar) voor Eurostat. Daarnaast is een bijdrage geleverd aan de vergaderingen van de statistische werkgroepen bij Eurostat. Ook wordt een raming verzorgd voor RVO t.b.v. het deskundigencomité van de Europese Commissie.

Resultaten

  • Tabellen met balansen voor diverse producten tbv Eurostat, FAO en ICCO (ook beschikbaar via agrimatie.nl).
  • De balansen worden gepubliceerd op agrimatie.nl
  • Tabellen met raming rund- en kalfsvlees aanbod tbv Eurostat
  • Grondtransactiebestand tbv bepaling koopprijzen landbouwgrond en levering tabellen aan Eurostat.