Project

Vraagarticulatie circulaire economie

Dit project heeft tot doel in beeld te brengen welke kennis nodig is om uitspraken te kunnen doen over de potenties van circulaire economie voor het halveren van de Nederlandse ecologische voetafdruk.

Het Rijk heeft de ambitie de Nederlandse ecologische voetafdruk te halveren. Eén van de opties om dit te realiseren is een transitie naar een circulaire economie. Om in beeld te kunnen brengen welke potenties circulaire economie heeft, en hoe deze gerealiseerd kunnen worden, is kennis nodig. Dit project heeft tot doel in beeld te brengen welke kennis al beschikbaar is en welke nog ontwikkeld moet worden.

Publicaties