Project

Vrije Kraamhokken Benchmark

De varkenshouderij ervaart een toenemende druk vanuit de maatschappij om dierenwelzijn in de kraamstallen te verbeteren en het natuurlijk gedrag van varkens te bevorderen. Ook in de zeugenhouderij speelt deze maatschappelijke discussie al een tijd. Hoewel de zeugenhouder zich meer en meer genoodzaakt ziet om aanpassingen te doen in zijn stal staat hij voor een lastige keuze: het vergroten van de bewegingsvrijheid van een zeug in de kraamfase zal enerzijds leiden tot het verbeteren van het welzijn van de zeug en biggen.

Vereijken wil aantonen dat wanneer zeugenhouders met vrije kraamzeugen gaan samenwerken en kennis delen de technische resultaten verbeteren. Verslechtering van technische resultaten samen met een hogere investering is een grote
barrière voor zeugenhouders om met vrije kraamzeugen te gaan werken, de business case rekent niet.

Vereijken heeft dit samenwerkingsplatform afgelopen jaren opgezet en heeft op kleine schaal aangetoond dat samenwerking daadwerkelijk leidt tot verbetering van resultaten, en hiermee zijn de zeugenhouders erg content. Dit zit niet alleen in het verminderen van uitval, maar ook in het verbeteren van de conditie en gezondheid van de dieren. Het ontbreekt echter aan structurele manier van dataverzameling en hoeveelheid data om dit te onderbouwen.

Vereijken wil nu op grote schaal hetzelfde aantonen en heeft daarbij de hulp van WUR ingeroepen om een gedegen onderzoek hiernaar te doen, zodat de resultaten ook goed te onderbouwen zijn en significant. Alleen op deze manier is de markt te overtuigen.

Grootschalige samenwerking

We willen daarom een grootschalige samenwerking opzetten, ondersteund met automatisch gegenereerde data, om het effect van gestructureerde samenwerking aan te tonen. Voordat we deze grootschalige (20 zeugenbedrijven) testen kunnen
uitvoeren, willen we eerst in het klein met 2 à 3 zeugenhouders de protocollen en structuur gaan testen dit is beschreven in deze pps aanvraag. Zodra dit gereed is gemaakt en getest, kunnen we efficiënt de het grote onderzoek starten, hiervoor
zal een nieuwe pps aangevraagd worden. Een mooi detail hierin is, dat we een samenwerking aangaan met Cooperl in Frankrijk, een coöperatie met 2700 leden, die een vrijwel identiek onderzoek in Frankrijk willen doen met dezelfde schaal.
Dit is een goede aangelegenheid om onze en hun resultaten te valideren.

Publicaties