Project

Vroegwaarschuwing mbv sensoren

In kaart brengen van de behoefte en mogelijkheden voor het inzetten van sensor data. Om het verloop van dierziekte(uitbraken) objectief en continue te monitoren. 

Het is van groot belang om tijdens uitbraken van dierziektes verdere verspreiding te voorkomen. De huidige manier van monitoring van bedrijven in de nabijheid van een uitbraak is beperkt omdat er maar een klein aantal dieren bemonsterd kan worden en omdat het om een puntmeting in de tijd gaat. Verder is de verplaatsing van mensen en materieel een risico voor verdere verspreiding. Dit project heeft tot doel om het verloop van dierziekteuitbraken objectief en continue te monitoren en vroegtijdige waarschuwing mogelijk te maken. Er zal een enquete uitgevoerd worden onder de geidentificeerde stakeholders om zo de behoefte en mogelijkheden in beeld te brengen. Deze informatie kan leiden tot een vervolg project op basis van behoefte en mogelijkheden.

Publicaties