Project

Waterlinzen

Een Nederlands consortium heeft de handen ineengeslagen om een keten voor een nieuwe plantaardige eiwitbron op te zetten: waterlinzen. Met zijn snelle exponentiële groei, zijn makkelijke teelt (eventueel indoor in lagen; geschikt voor verticale farming), de mogelijkheden tot jaarrond productie, het hoge eiwitgehalte van 30-40% en aanwezigheid van vele andere goede nutritionele componenten, én de goede food-structureringseigenschappen van het eiwit (o.a. waterbindend vermogen), worden waterlinzen gezien als dé eiwitbron van de toekomst.

Het EFRO project heeft geleid tot het ontwikkelen van een teeltsysteem voor waterlinzen. Dit was mogelijk in een onverwarmde kas, zonder bijverlichting, van mei tot oktober. Er kon tijdens deze periode 1-1.5kg/m2/week aan versproduct geoogst worden. Het product is gebruikt voor het ontwikkelen en produceren van waterlinzen eiwit extract. Dit eiwit extract is onderzocht op nutritionele samenstelling, verteerbaarheid en veiligheid voor de consument (incl onderzoek naar zware metalen en allergenen). Dit heeft geleid tot een Novel Food Dossier die is ingediend bij de EFSA voor het verkrijgen van een toelating van het product door de EC. Dit dossier is nog in behandeling.

Op dezelfde wijze is er een NFD opgetuigd voor het vermarkten van het verse plantje. Ook dit dossier is nog in behandeling bij de EFSA.

Zodra beide NFDs zijn toegelaten verwachten we dat er een keten brede activiteit zal ontstaan om beide producten op hygiënische en rendabele wijze te telen en producten in de markt te zetten.

Zie voor meer informatie over waterlinzen en het waarom:

Deze informatie is ook beschikbaar als podcast.

Publicaties