Project

Waterworks AGRINUPES

In Europa zijn duurzaamheid en concurrentievermogen synoniemen voor efficiënt gebruik van water, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, het zo klein mogelijk maken van de milieueffecten, maar ook de behoefte om een hoge gewasproductie en productkwaliteit te realiseren. In het kader van de circulaire economie is de gezamenlijke inspanning van het minimaliseren van afvalwater en het optimaliseren van het gebruik van op stikstof en fosfor gebaseerde meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen vastgelegd in de Good Agricultural Practices. Efficiëntie en veerkracht van het watergebruik staan daarin centraal.

In Europa zijn circulaire economie, duurzaamheid en concurrentievermogen synoniemen voor efficiënt gebruik van water, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, een minimaal milieueffect, maar ook de realisatie van een hoge gewasproductie en productkwaliteit. Voor betrouwbare waterkwaliteitsmanagement-, irrigatie- en bemestingssystemen zijn kosteneffectieve en onderhoudsvriendelijke sensoren nodig vooral in termen van macro-nutriëntconcentraties (NPK), zoutgehalte en besmetting door gewasbeschermingsmiddelen. Voor monitoring op praktische schaal, voldoen bestaande sensoren vooralsnog niet.

Systeem AGRINUPES

AGRINUPES ontwikkelt een duurzaam geïntegreerd monitoring- en controlesysteem met innovatieve ion-selectieve sensoren voor voedingsstoffen en biochemische sensoren voor de detectie van gewasbeschermingsmiddelen. De sensoren maken het mogelijk om bij hergebruik de dosering van water en nutriënten te optimaliseren om zo schadelijke milieueffecten te minimaliseren. De ontwikkelde technologieën worden gevalideerd en gedemonstreerd in vier case studies, voor verschillende gewasproductiesystemen van open teelten tot glastuinbouw in verschillende klimaatgebieden.

Multidisciplinair team

Multidisciplinair team

AGRINUPES wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team van experts waarbij een groot aantal stakeholders van verschillende achtergrond worden betrokken. De Nederlandse kennispartner (Wageningen Universiteit & Research-BU Glastuinbouw) zal zich richten op het testen van de sensoren onze Nederlandse tuinbouw condities en de disseminatie van de resultaten vanuit het IDC-Water in Bleiswijk. De nieuwe sensoren zullen wereldwijd leiden tot nieuwe markten voor de Europese watertechnologie sector, waardoor het concurrentievermogen en de groei van het MKB en aanverwante bedrijven worden versterkt. Met de sensoren zullen telers informatie beschikbaar krijgen over de waterkwaliteit van hun giet- en lozingswater en kunnen ze op basis van concrete betrouwbare informatie beslissen hoe en wanneer te irrigeren en te lozen, en of kostbare zuivering is aan te bevelen voor een lozing. Het gevolg is een aanzienlijke toename van de efficiëntie van toediening van water en meststoffen waardoor hergebruik van water en meststoffen economisch verantwoord wordt en de vervuiling van oppervlakte- en grondwater voorkomen of significant verminderd kan worden.

Publicaties