Project

Weerbare rozen nu eindelijk in zicht!

De huidige rozenteelt in Nederland ondervindt problemen die in de toekomst alleen nog maar groter worden wanneer er niet ingegrepen wordt.

In Nederland vormen rozen in de sierteeltsector de grootste gewasgroep. Ook wereldwijd worden zowel tuinrozen als snijrozen nog steeds gezien als de koningin onder de bloemen. Toch staat de positie van de roos ter discussie: de roos is vatbaar voor ziekten en plagen waardoor het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen noodzakelijk hoog is.

De consument vraagt steeds meer om gezond geproduceerde producten, waarbij het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen fors teruggedrongen wordt. Ook de overheid dringt aan op verduurzaming. Er moet wat veranderen om de teelt van rozen niet in het geding te laten komen.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om de veredeling van rozen te versnellen die resistent zijn tegen drie van de belangrijkste ziektes: meeldauw, sterroetdauw (blackspot), en Agrobacterium (een groeiend probleem). We doen dit door de genetische basis van resistenties tegen Agrobacterium te bepalen, en DNA merkers te ontwikkelen voor resistenties tegen deze drie ziektes. DNA merkers zijn onmisbaar om deze resistenties tijdens de veredeling van rozen snel in te kruisen en vervolgens efficiënt te combineren in rozenrassen die geschikt zijn voor duurzame teelt, dus teelt zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Deze innovatie is nu mogelijk doordat het kapitaliseert op wereldwijd onderzoek dat de afgelopen decennia in roos is opgezet en uitgevoerd, en het zal leiden tot daadwerkelijke implementatie van deze fundamentele kennis in kleinere veredelingsbedrijven in de siersector.

Publicaties