Project

Wet en regelgeving WOT-02

Het doel van dit project is tweeledig: enerzijds het up-to-date en compleet houden van de database met wetgeving en overige documenten ten behoeve van de wettelijke onderzoekstaken (WOT) die WFSR uitvoert. Anderzijds is het doel WOT projectleiders en (op verzoek) WOT contactpersonen advies te geven over vigerende en toekomstige wetgeving op het gebied van de WOT-projecten opdat het onderzoek voldoet aan de wettelijke eisen en zij kunnen anticiperen op toekomstige wetgeving.

Aanpak

De database met wetgeving en overige documenten wordt aangevuld en up-to-date gemaakt om gebruikt te kunnen worden bij het opstellen van de WOT projectwerkplannen. Het up-to-date houden geschiedt door het bijhouden van o.a. het Staatsblad, de Staatscourant, parlementaire documenten, het Publicatieblad van de Europese Unie en EFSA Opinies.

Het hele jaar door worden projectleiders en (op verzoek) WOT-contactpersonen op de hoogte gesteld van veranderingen in wetgeving. Ook worden zij in kennis gesteld van andere ontwikkelingen en/of publicaties die van belang zouden kunnen zijn voor hun WOT-project. Elke WOT-projectleider krijgt een advies over wetgeving en overige documenten die van belang kunnen zijn voor (het vervolg van) haar/zijn WOT-project in het komende jaar.

Gedurende het gehele jaar worden vragen gesteld door WFSR medewerkers over wetgeving zo snel en volledig mogelijk beantwoord.

Resultaten

Het resultaat van dit project is een up-to-date database met links naar wetgevings- en overige teksten die van belang zijn voor de wettelijke onderzoekstaken van WFSR zoals beschreven in de werkplannen. Het werkplan bevat links naar de relevante wetgeving en overige teksten middels de wetgevingsdatabase. Een ander resultaat zijn de (gevraagde en ongevraagde) adviezen over wet- en regelgeving op het gebied van levensmiddelen en diervoeders aan de WOT-projectleiders, andere WFSR medewerkers en (op verzoek) WOT contactpersonen.

Publicaties