Project

Wetenschappelijk publicatie Natuurverkenningen

Op basis van de methoden en resultaten van het scenario Natuurinclusief uit de Natuurverkenning 2050 zal in 2022 minimaal één wetenschappelijk artikel worden geschreven en ingediend.

De afgelopen jaren (2017-2021) is er door PBL / WUR gewerkt aan de Natuurverkenning 2050. In deze Natuurverkenning zijn drie verschillende toekomstscenario's uitgewerkt. De resultaten van het derde scenario (Natuurinclusief) worden begin 2022 gepubliceerd mbv. een WOT rapportage. Daarmee is het NVK traject formeel afgerond. Met dit project is voor 2022 een follow-up voorzien om te communiceren over de uitkomsten van het NVK scenario Natuurinclusief. Er zal minimaal één wetenschappelijk artikel worden geschreven en ingediend. Daarnaast zal, waar mogelijk, ook nog worden ingezet op het communiceren over de bevindingen tav. het Natuurinclusieve scenario mbv. presentatie(s), workshop(s) en een vakblad artikel.

Publicaties