Project

Wetgeving voor beheersing dierenwelzijnsrisico's

In 2020 is de Wet dieren geëvalueerd. Belangrijkste knelpunt zijn de vele open normen. Deze bemoeilijken het toezicht op naleving; de wet ontbeert goede handvatten voor beheersing van dierenwelzijnsrisicos. De minister heeft aangegeven dat deze open normen voor dierenwelzijn nader ingevuld dienen te worden (TK 28286 nr.1139, 18-11-2020).

In de Wet dieren staan veel open normen, die moeilijk te handhaven zijn. Door een projectgroep van LNV worden open normen nader ingevuld om de handhaving te verbeteren. Door beleidsmakers en handhavers worden deze open normen geprioriteerd en samen met onderzoekers een voor een aangepakt. Wageningen Livestock Research wordt betrokken om onderliggende kennis aan te leveren. Deze inzet wordt in deze projectbeschrijving globaal geformuleerd. Zodra het proces binnen LNV helder is, kan een meer gedetailleerde invulling omschrreven worden.

Publicaties