Project

Wijs met Wormen

Voortschrijdende inzichten, een toenemende parasitaire resistentieontwikkeling en een nadrukkelijke wens vanuit de sector om verdere stappen in een verduurzaming van de schapenhouderij te zetten. Kennis omtrent maagdarmworminfecties en beheers strategieën bundelen en opfrissen om het beter vindbaar te maken voor de doelgroepen en kennisuitwisseling tussen disciplines bevorderen om daardoor nieuwe doelgroepen (waaronder toekomstige schapenhouder) te kunnen bereiken.

Wijs met Wormen draagt bij aan de transitie naar een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig voedselsysteem. Wijs met wormen richt zich op het beheersbaar houden van maagdarmworminfecties bij schapen. Een complexe systeembenadering als alternatief voor het preventief behandelen met (synthetische) antiwormmiddelen en als doel het aantal curatieve behandelingen sterk te reduceren. Wijs met wormen is een integrale, multidisciplinaire benadering, zodanig dat ongewenste neveneffecten beperkt worden.

Publicaties