Project

Winterlichtkas komkommer onder LED: hoe de teelt te verbeteren

Voor een belichte komkommer in de WLK moet dus blijken of door beïnvloeding van diverse parameters de teelt aanmerkelijk verbeterd kan worden.

Daarbij wordt gedacht aan:

Wat is nu de juiste teeltstrategie (interactie klimaat-gewas)?

Zijn er aanwijzingen voor spectrale mismatch?

LED in de komkommerteelt

Toepassing van LED in een komkommerteelt betekent een intensivering van de teelt. Desondanks moet geprobeerd worden het absolute energiegebruik zo min mogelijk te laten toenemen. Een eerste reactie van telers en adviseurs als het gewas niet helemaal reageert volgens verwachting is om actiever te gaan telen ook al gaat dat enigszins tegen de principes van HNT in.

We hebben momenteel geen volledige warmteterugwinning inclusief alle latente warmte omdat we gebruik maken van een lucht/lucht warmtewisselaar die echter omdat er in de winter met veel koude buitenlucht gewerkt wordt ook een behoorlijke terugwinning van latente warmte kent. Meestal is de koude buitenlucht na de warmte wisselaar al tot onder de 2 graden van de kaslucht opgewarmd waardoor de naverwarming nog slechts zeer beperkt is. Komende winter willen we die condensstroom beter gaan meten, dat is nu niet mogelijk.


Technisch functioneert het huidige systeem naar behoren, we hebben na oktober niet meer geventileerd om te ontvochtigen. Wel is er vanuit het gerealiseerde klimaat de vraag naar voren gekomen om de ontvochtiging meer in te zetten, A) naar een hoger VD en B) naar meer variatie. Dat is nu al ingesteld, vergt echter wel iets meer naverwarming.

Publicaties