Project

WMG SMI Early warning mycotoxins using ML

Mycotoxinen zijn giftige stoffen die gemaakt worden door bepaalde schimmelsoorten die granen kunnen infecteren. De schimmels infecteren de plant en produceren de toxinen onder bepaalde omstandigheden, gerelateerd aan de groeifase van het graan en de weers omstandigheden (en management). In dit project wordt onderzocht of een voorspellend model ontwikkeld kan worden voor mycotoxinen in granen in Europa op regionale schaal. Van belang hierbij is de beperkte data die op EU schaal aanwezig is. De modellen kunnen gebruikt worden voor onderbouwing van risico-gebaseerde inspectie.

Mycotoxinen zijn giftige stoffen die gemaakt worden door bepaalde schimmelsoorten die granen kunnen infecteren. De schimmels infecteren de plant en produceren de toxinen onder bepaalde omstandigheden, gerelateerd aan de groeifase van het graan en de omgeving en weersomstandigheden (en management). In dit project wordt onderzocht of een voorspellend model ontwikkeld zou kunnen worden voor mycotoxinen in granen in Europa op regionale schaal. Voorspellende modellen voor mycotoxinen werken met gewasgroei modellen, voor het bepalen van de kritische groei fasen van de granen (m.n. bloeid datum en oogstdatum) en weers gegevens tijdens deze kritische fasen. Als onderdeel van het project wordt de mogelijke toepassing van satelliet gegevens voor het bepalen van groeifasen van granen onderzocht. Dit omdat gegevens voor goed gebruik van de gewasgroei modellen vaak onvolledig voorhanden zijn (bv zaaidatum ontbreekt op regionale schaal) in Europa. Als het principe blijkt te werken, kan het de basis vormen voor ontwikkeling van een voorspellend model voor mycotoxinen in granen op regionale schaal. De modelresultaten kunnen gebruikt worden voor onderbouwing van risico-gebaseerde inspectie. 

Publicaties