Project

WMG SMI Quality assurance KringloopWijzer

De KringloopWijzer brengt de mineralenstroom op Nederlandse melkveebedrijven in beeld. Duurzaamheidsprogrammas van de zuivelindustrie of (locale) overheden zijn hierop afgestemd, zoals on the way to Planet Proof. Daarmee is de KringloopWijzer van strategisch belang voor de zuivelsector en WUR en moet de kwaliteit van het onderliggende model gegarandeerd kunnen worden. 

Het model KringloopWijzer is ontwikkeld in een Publiek Private Samenwerking (PPS) van WUR, LNV en ZuivelNL. De KringloopWijzer brengt de complete mineralenstroom van N, P en C (wetenschappelijk onderbouwd) in beeld. Het resultaat is zo succesvol dat vanaf 2016 alle melkveehouders verplicht (vanuit de Zuivelindustrie) de KringloopWijzer moeten invullen en indienen bij de centrale database van ZuivelNL. Hiervoor heeft ZuivelNL fors geïnvesteerd in mogelijkheden om data te koppelen, in te voeren en op te slaan. Verder zijn betalingen in duurzaamheidsprogrammas van de zuivelindustrie of (locale) overheden afgestemd op resultaten van de KringloopWijzer, denk aan het keurmerk on the way to Planet Proof. Dat betekent dat de KringloopWijzer van strategisch belang is voor de zuivelsector en WUR en dat de KringloopWijzer voor lange tijd actief zal blijven. Maar de KringloopWijzer is projectmatig ontwikkeld. Dus zo efficiënt mogelijk, met vooral een programmeur aan het roer. Dit toont tegelijk de kwetsbaarheid van de huidige werkwijze aan. Meerdere personen moeten volledig inzicht hebben in de software en broncode van de KringloopWijzer en het model moet volledig voldoen aan de WUR standaarden. Dat is nu nog niet het geval. Daarom zal in dit project gewerkt worden aan de implementatie van goede versie controle middels WUR Gitlab, goede documentatie van het model en, indien haalbaar, een upgrade naar een nieuwe versie van de software. 

Publicaties