Project

WMG SMI

Het Nederlands Plant-Ecophenotyping Centre (NPEC) is een nieuwe faciliteit waarin modellen vanuit heel PSG worden gebruikt. Met de small model investment worden vijf van die modellen uitgebreid zodat de faciliteiten van NPEC beter gebruikt kunnen worden. Tevens wordt aansluiting gezocht bij een SIP call van het Data-driven en High-Tech team.

Het Nederlands Plant-Ecophenotyping Centre (NPEC) is een nieuwe faciliteit, een samenwerking tussen U Utrecht en WUR. Fenotypering is vaak de bottleneck in grootschalige experimenten, en deze faciliteit zal voor onderzoekers van binnen en buiten WUR een belangrijke rol vervullen. De PSG-WUR modellen die in dit project verder worden ontwikkelend spelen hierin een belangrijke rol, waardoor dit project bijdraagt aan de versterking van NPEC in de wetenschappelijke wereld. Het project faciliteert ook het contact tussen de onderzoekers en de uitwisseling van kennis over modelontwikkeling, en draagt op die manier bij aan een hogere modelkwaliteit. Vijf modellen zijn geselecteerd: een project dat application programming interface (API) ontwerpt voor de Blight app van het Akkerweb platform, een uitbreiding van een digital twin crop model voor tomaten waarbij waterhuishouding wordt meegenomen, een onderzoek naar de mogelijkheden van de uitbreiding van crop models met additionele informatie, crop models voor paprika's en tot slot een model voor het opslaan van fenotypische data van NPEC experimenten zodat data processing pipelines deze informatie naadloos kunnen gebruiken. Additionele financiering voor de laatste twee modellen is aangevraagd in een DDHT SIP project.

Publicaties