Project

WMG Task 6 Communication and implementation 

WMG Task 6, Communication and implementation is gericht op het bekendheid geven van alle activiteiten en producten van de Wageningen Modelling Group (WMG) door gerichte communicatie naar de doelgroepen binnen en buiten WUR en implementatie van applicaties voor communicatie zoals intranet en internet.

De activiteiten van de Wageningen Modelling Group (WMG) zullen alleen duurzaam de beoogde doelen verwezenlijken als ze vergezeld worden van een adequate communicatie en implementatie. Voor dat doel is WMG Task 6, Communication and implementation gericht op het bekendheid geven van alle activiteiten en producten van de WMG door gerichte communicatie naar de doelgroepen binnen en buiten WUR en implementatie van applicaties voor communicatie zoals intranet en internet. Dit omvat onder meer reguliere meetings met verschillende groepen betrokkenen (representatives, model owners, model stewards), het organiseren van kleinere of grotere workshops (bijv. ter verbetering van de ontology) en het bijhouden van de voortgang (benchmarking). In 2021 wordt een communicatieplan voorzien, wat ook bruikbaar is na afloop van het programma.

Publicaties