Project

WP 4.1 Communication HIP

Nederland loopt wereldwijd voorop in de veredeling en productie systemen van aardappel. De doelstelling van HIP is om deze leidende positie te consolideren en tegelijkertijd invulling te geven aan de circulaire landbouw.

Deze visie is door de deelnemende bedrijven verder omschreven in een visiedocument (zie bijlage 1). Verwerking, circulair en klimaatneutraal staan in de meerjarige visie, maar worden niet direct vertaald in werkpakketten in het meerjarige HIP project. Enerzijds door prioritering, anderzijds omdat er indirect aan gewerkt wordt, bijvoorbeeld:  Verwerking: BB2 (inhoudstoffen) heeft fundamentele kennis opgeleverd die bijdraagt aan inzichten rond verwerkingsmethoden. Ook houdbaarheid en uniformiteit (BB1) spelen daar een belangrijke rol, zie bij circulair.

Daarnaast is het onderwerp verwerking echt een ding van de frietverwerkers. Wij hebben geprobeerd hen op dit thema te betrekken dat is niet gelukt tot op heden. De verwerkers zijn nog te weinig ingericht op precompetitief onderzoek. Daarmee is een aantal belangrijke themas in de visie op dit moment nog onderbelicht. Circulair, komt duidelijk terug in BB1 en BB3: in BB1 omdat daar veel aan fysiologie en agronomie gedaan wordt om de yield gap te sluiten, daarbij wordt ook kennis opgedaan om de aardappelteelt (bv van pootgoed) duurzamer te maken, maar ook om de geproduceerde aardappelen beter bewaarbaar te maken, dat heeft ook met uniformiteit van het product te maken, hetgeen de verwerking efficiëntie verhoogt en daarmee bijdraagt aan circulariteit.

De resultaten van BB3 leiden uiteindelijk tot resistentere rassen met minder middelengebruik, hetgeen zeker ook onder dit thema past Klimaatneutraal: uniformiteit en betere bewaarbaarheid leidt tot efficiëntere processen en daarmee tot reductie van energie inputs en dus CO2 emissies, resistentie veredeling (BB3 levert de bouwstenen hiervoor) leidt, onder meer, tot rassen die beter produceren met minder inputs.

Publications