Project

Zonnebrand en risico's koraal

Toerisme draagt bij aan verminderde waterkwaliteit als gevolg van de emissie van zonnebrand door zwemmende recreanten. Recent onderzoek toont aan dat UV filters in zonnebrand producten bijdragen aan verminderde vitaliteit van koraalecosystemen. Ook op Bonaire is aangetoond dat deze stoffen in het kustwater aanwezig zijn in gehaltes die zorgelijk zijn in relatie tot de lokale ecosystemen.

Het handelingspersectief is concreet: via vertaling van wetenschappelijke resultaten naar publiek toegankelijke informatie kan middels voorlichting de publieke opinie over zowel het aanbod en gebruik van specifieke schadelijke producten worden beïnvloed, en passende alternatieven worden gekozen.

Onderzoeksvraag

Hoe kan het lokale gebruik van schadelijke zonnebrandproducten worden beïnvloed, zodat het gebruik ervan vrijwillig sterk wordt verminderd, zodanig dat koraalecosystemen geen risico meer ondervinden van dergelijke producten?

Aanvullend onderzoek richt zich op het type toerist en aanbod van producten, en veldonderzoek. Resultaten worden gedeeld op een te organiseren seminar en diverse media.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Publicaties