Project

Borging mestlaboratoria

Om er voor te zorgen dat de laboratoria in Nederland voldoen aan de goede standaarden moeten worden ze worden geaccrediteerd. Verificatie van de performance of de laboratoria is daarom noodzakelijk.

De WOT N&M ondersteunt laboratoria bij het borgen van de kwaliteit van het analyseren van mestmonsters.

Publicaties