Dierziekten

(WOT-01) - Een uitbraak van een besmettelijke dierziekte heeft grote maatschappelijke en economische gevolgen. De WOT-unit Besmettelijke Dierziekten bij Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) voert daarom wettelijke onderzoekstaken uit rondom besmettelijke dierziekten in opdracht van de Nederlandse overheid.

Kerntaken zijn het uitvoeren van diagnostiek van dierziekten, karakterisatie van pathogenen en het adviseren van de Nederlandse overheid over preventie en bestrijding hiervan. Hiervoor is kennis over preventie (introductie en verspreiding van dierziekten), detectie (diagnostiek, surveillance, monitoring) en bestrijding (interventietools) van dierziekten cruciaal. Er wordt gewerkt vanuit een multidisciplinaire aanpak waarbij kwaliteit, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid voorop staan.

Snelle diagnostiek

Met de diagnostische pijplijn van WBVR kunnen nieuwe ziekteverwekkers snel worden gekarakteriseerd. Daardoor kan de overheid gerichter handelen. Lees meer in het WOT-magazine: