Algemeen

(WOT-01-001) - Onder dit algemene thema vallen de faciliterende projecten. Belangrijke onderwerpen zijn de internationale samenwerkingsverbanden en toezichtstaken van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). Daarnaast vormt WBVR een crisisorganisatie (24/7) die binnen dit thema permanent paraat wordt gehouden. In geval van een dreiging, verdenking of een uitbraak van besmettelijke dierziekten in Nederland zal WBVR naar gelang van de bedreiging de benodigde kennis, advies en diagnostiek leveren. De kennis en kwaliteit van het WOT programma wordt ook geborgd binnen dit thema door bijvoorbeeld het opleiden van veterinair-microbiologische dierziekten-experts die sleutelposities binnen het expertnetwerk vervullen.

Projecten