Project

Modelinstrumentarium Toelating Gewasbeschermings- middelen en Biociden

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft een instrumentarium nodig om de toelating van gewasbeschermingsmiddelen te kunnen beoordelen.

Het gaat hierbij om:

  • uitspoeling naar grondwater;
  • persistentie in de bouwvoor;
  • blootstelling in oppervlaktewater.

De modellen TOXSWA, SWASH, DROPLET, PEARL, GeoPEARL en GEM zijn hiervoor nodig. Deze modellen moeten continu beschikbaar zijn via internet en moeten makkelijk en zonder problemen gebruikt kunnen worden.

In het kader van het project worden verschillende activiteiten uitgevoerd:

1) Continue ondersteuning van gebruikers geduren het gehele jaar
2) Onderhoud van de website www.pesticidemodels.eu
3) Kwaliteitsborging van TOXSWA, SWASH, DROPLET, (Geo-)PEARL en GEM modellen
4) Het up-to-date houden van het instrumentarium m.b.t. de beschrijving van de processen die het gedrag van gewasbeschermingsmiddelen in de bodem en oppervlaktewater bepalen
5) Het indien nodig maken van bug-fixes van de software producten
6) Het maken van handleidingen voor het gebruik van de software

Het resultaat van het project is:

1) Ondersteuning van gebruikers via de Helpdesk, maar ook via de website www.pesticidemodels.eu
2) Documentatie van de concepten van het TOXSWA model
3) Aantoonbare goede kwaliteit van de uitgeleverde software pakketten met TOXSWA, SWASH, PEARL, GeoPEARL en GEM.  

    Publicaties