Natuur en Milieu

(WOT-04) - De overheid heeft kennis nodig over natuur, landschap en milieu in de context van het bestuur, de economie en de samenleving. Alleen dan kan de overheid op een verantwoorde manier alle relevante aspecten en belangen van natuur, landschap en milieu afwegen. De unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT Natuur & Milieu) verzorgt deze informatie voor de rijksoverheid, in het bijzonder voor het ministerie van LNV.

De WOT Natuur & Milieu is als programma georganiseerd in een netwerkstructuur. Dit houdt in dat onderzoekers uit diverse teams van Wageningen University & Research projecten leiden, en daarbij hun eigen netwerk van experts inzetten. Zo hebben we de afgelopen jaren met budget voor circa 35 fte in de praktijk jaarlijks ruim 200 experts van Wageningen University & Research in de uitvoering van ons werk kunnen betrekken.