Informatievoorziening Natuur

(WOT-04-009) De Directeur Generaal Natuur en Regio in opdracht van het ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor de implementatie van internationale wetten en verdragen om de biodiversiteit in Nederland te behouden en te herstellen. De internationale beleidsdoelen voor het behoud en herstel van biodiversiteit zijn vastgelegd in diverse wetten en verdragen. In het thema Informatievoorziening Natuur worden rapportages gemaakt voor een aantal wettelijke onderzoekstaken die met het behoud van biodiversiteit hebben te maken.

Projecten 2022