Koepel

(WOT-04-001) Het Koepelthema omvat het management van de unit WOT Natuur & Milieu. Het gaat om de kwaliteitszorg, de kennisbenutting en het kennismanagement. Deze taken zijn voor elk van de andere thema’s van belang, en daarom moeilijk in de afzonderlijke thema’s onder te brengen. De unit vervult de kennisbehoefte voor de wettelijke taken die zijn geformuleerd in de uitvoeringsovereenkomst van de WOT Natuur & Milieu.

Projecten: