Netwerk ecologische monitoring

Netwerk Ecologische Monitoring

(WOT-04-012) Met ingang van 2014 heeft de WOT Natuur & Milieu het programmamanagement van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) overgenomen van de Stichting Gegevensautoriteit Natuur. Het thema WOT-NEM bestaat uit twee componenten: het programmamanagement, dat wordt uitgevoerd door de WOT N&M, en het verzamelen van gegevens voor de meetnetten, dat wordt uitgevoerd door vrijwilligersorganisaties en de provincies.