Periodieke Evaluatie Natuurbeleid (PEN)

(WOT-04-010) Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft als taak om eenmaal per twee jaar een Balans van de Leefomgeving uit te brengen, waarin de wettelijke Natuurbalans is geïntegreerd. Het doel hiervan is de rijksoverheid te voorzien van de juiste informatie over de beleidsuitvoering, de voortgang en nieuwe ontwikkeling in bos, natuur en landschap. Voor de taken op het gebied van bos, natuur en landschap in de beleidsmatige en maatschappelijke context heeft PBL onvoldoende kennis in huis. Deze kennis wordt aangevuld door de WOT Natuur en Milieu van WR omdat deze kennis hier wel beschikbaar is.

Projecten 2022