Periodieke Verkenning Natuurbeleid (PVN)

(WOT-04-011) Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft als taak om eenmaal per vier jaar een Natuurverkenning uit te brengen. Het uiteindelijke doel hiervan is de rijksoverheid te voorzien van de juiste informatie over meerjarige trends in bos, natuur en landschap in beleidsmatige en maatschappelijke context. PBL heeft hiervoor onvoldoende kennis in huis. De WOT Natuur en Milieu van WR vult deze kennis aan omdat zij deze kennis wel beschikbaar hebben. Ook dragen zij bij aan de rapportage Natuurverkenning.

Projecten: