Project

Rapportage i.h.k.v. internationale wetten en verdragen t.a.v. biodiversiteit

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een aantal internationale wetten en verdragen ten aanzien van het behoud en herstel van biodiversiteit, landschap en bossen geratificeerd. Het Ministerie dient verantwoording af te leggen over de implementatie van deze internationale wetten en verdragen aan internationale commissies. Deze verantwoording vindt plaats via verplichte rapportages. Om tijdig aan de rapportageverplichtingen te kunnen voldoen en om te zorgen voor kwalitatief goede rapportages, ondersteunt Wageningen Environmental Research sinds 2004 het ministerie bij het maken van de rapportages.