Deelprogramma-overstijgende projecten (WOT-02-006)

De WOT Voedselveiligheid (WOT VV Beleid) omvat voor de overheid, met name voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de wettelijke onderzoekstaken (WOT) op het gebied van Voedselveiligheid. Het merendeel van de projecten is ondergebracht in drie inhoudelijke deelprogramma’s van de WOT VV Beleid. Echter er zijn ook een aantal projecten die deelprogramma overstijgend zijn omdat ze activiteiten omvatten die voor meer dan één WOT deelprogramma van belang zijn. Deze projecten zijn in dit deelprogramma opgenomen.