Dierbehandelingsmiddelen (WOT-02-003)

Binnen het deelprogramma Dierbehandelingsmiddelen wordt onderzoek verricht aan diergeneesmiddelen en groeibevorderende stoffen. Het gebruik van diergeneesmiddelen is sterk gereguleerd terwijl het gebruik van groeibevorderende stoffen, bijvoorbeeld hormonen en bèta-agonisten, verboden is.

Het deelprogramma is opgebouwd uit vier projectclusters. Het eerste cluster richt zich op de analyse van producten van dierlijke oorsprong op de aanwezigheid van een zeer breed scala aan residuen van dierbehandelingsmiddelen. Dit cluster omvat onder andere het nationaal plan residuen en analyses in het kader van inspectie en opsporing.

De tweede cluster bevat (Nationale en Europese) referentietaken ten behoeve van een effectieve controle op residuen van dierbehandelingsmiddelen. Binnen dit cluster worden ook methoden van onderzoek aangepast aan nieuwe vraagstellingen vanuit de handhaving en worden validaties uitgevoerd om analysemethodes onder ISO17025 accreditatie te brengen.

Binnen het derde cluster wordt gewerkt aan thematisch onderzoek op voor het beleid prioritaire onderwerpen. Het thematisch onderzoek richt zich met name op antibiotica, pijnstillers en groeibevorderende stoffen. De belangrijkste nieuwe onderzoekslijnen zijn onderzoek naar efficiënte monitoringsstrategieën, inclusief on-site testen, duiding van resultaten en detectie van nieuwe risico’s en stoffen.

Binnen het vierde cluster vindt technische vernieuwing van onderzoek plaats. Er wordt onderzoek gedaan naar vernieuwende analysetechnieken om ook in de toekomst aan de, steeds veranderende vragen, te kunnen voldoen.

Projecten: