Feed and Food (WOT-02-004)

Het doel van het deelprogramma Feed & Food is het uitvoeren van onderzoek voor het vaststellen en waarborgen van de veiligheid voor mens, dier en milieu, de eerlijkheid in de handel en de kwaliteit en authenticiteit van (grondstoffen voor) levensmiddelen en diervoerders. Dit is niet alleen van belang voor consumenten, maar ook voor het aanzien en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse diervoeder- en levensmiddelensector en de agro- en foodketen.

De maatschappelijke opgave van het deelprogramma Feed & Food is dat Nederlandse en Europese consumenten er op moeten kunnen vertrouwen dat levensmiddelen en diervoeders altijd veilig zijn. Een belangrijke randvoorwaarde voor de veiligheid van deze producten is dat de veiligheid, kwaliteit en authenticiteit hiervan zijn gegarandeerd. Dit wordt gedaan vanuit de wettelijke taken van onderzoek naar het vaststellen en waarborgen van de veiligheid voor mens, dier en milieu, de eerlijkheid in de handel, de kwaliteit en de authenticiteit van (grondstoffen voor) diervoeders en levensmiddelen. Hierbij wordt niet alleen onderzoek gedaan aan producten die al op de markt zijn, maar ook aan mogelijke opkomende risico’s als gevolg van nieuwe innovaties in de voedsel- en diervoederproductie.

Projecten: